/h62k9z - Фибоначи на 2 реда (For)
/FqY3ps - Фибоначи на 1 ред (For)
/xFjJmU - Фибоначи в 1 колона с масив (For)
/jR68TF - Фибоначи в 3 реда с [i] (For)
/E1Cfen - Фибоначи с рекурсия while в колонка
/RaVqGz - Фибоначи с Stopwatch и масив new t.Start();t.Stop(); в ред до 10 елемента
/RCjg6d - Фибоначи с рекурсия (for) в ред
/lSJJbk - Сума на квадратите на N брой числа (N се въвежда)
/v3Yn34 - Сума от квадратите на числата от до N (N се въвежда)
/YIVgKM - Пример с (if) (else if)
/qzBeuK - Размяна на стойности на А и В (моя разпечатка)
/H3H0Yq - Сума на числата от 1 до N (N се въвежда)
/0iR1Vf - Фибоначи в 3 реда с масив [i] (For) (моя разпечатка)
/t5Ohtg - Определяне броят на плочките в БАНЯТА
/bGBbBF - Определяне лицето на правоъгълник с заоблени върхове 1/4 окръжност
/k0CZ6K - Определяне честотата за РЕЗОНАНС на паралелен трептящ кръг
/iG8meu - Определяне лицето на правоъгълник с Q добавени/извадени полукръгове 1/2 окръжност
/2OvYqu - Определяне лицето на правоъгълник с заоблени върхове 1/4 окръжност (вариант 2)
/KWw26F - Брои символите в стринг
/gZsIK4 - Проверка на стринг(парола:qwerty654321).
/afNoZE - Въведете 3 числа и определете максималното 
/JfHB1m - Брои (Length) и обръща стринг (Reverse)
/8PhGoY - Брои (Length) и обръща стринг (Reverse) + номер позиция (for) 
/iuTN1i - При въведена база имена от 10 мъже и 10 жени произволно избира мъж и жена
/YqliN3 - Генерира числата на ТОТО 6 от 49
/kf2S59 - Генирира произволно число от 1 до 100
/jpZyl0 - Генериране на 10 числа от 0 до 0.99999999999999978
/jB4bs6 - Намира Min Max от 9 числа
/2ioUVj - Намира Min Max от 9 числа и обръща поредността индексите на въвеждане
/Bq8F3X - Произведението и делението на дробите 1/2*3/4*5/6...(N-1)/N ; (1/2)/(3/4)/(5/6)...(N-1)/N (N се въвежда)
/jeyo9L - Сумата на дробите 1/2+3/4+5/6...(Q-1)/Q (Q се въвежда)
.Сортиране чрез пряка селекция
.Сортиране чрез метода на мехурчето и чрез вмъкване 
.Сортиране чрез сливане и бързо сортиране
 Ел.ТЕСТ