2021 г
--------------------------------------------------------------
 1). УП Мрежова и инфорнаuионна сигурност - СПП .лекторски. - 12а/2  - 2ч., Вторник  - 1;2ч / Николай Петров
 2). Комуникаuионна техника и технологии - СПП . . . . . . - 12а клас - 1ч., Четвъртък - 5ч
 3). Комуникаuионна техника и технологии - РПП . . . . . . - 12а клас - 1ч., Петък   - 6ч
 4). Програмиране за вградени микро-компютърни системи-СПП. - 12а клас - 1ч., Сряда   -
 5). Програмиране за вградени системи - СПП . . . . . . . . - 12г клас - 1ч., Сряда   - 
 6). УП Мрежови протоколи и технологии - СПП . .лекторски. - 11а клас - 2ч., Понеделник - 1;2ч
 7). УП Мрежови протоколи и технологии - СПП . . . . . . . - 12в/2  - 1ч., Сряда   - 7ч  / Сергей Димитров
10). УП Вградени микро-компютърни системи - СПП (2cpok) . . - 11а клас - 2ч., Вторник  - 3;4ч
12). УП Операuионни системи - СПП . . . . . . . . . . . . . - 11д/2  - 2ч., Вторник  - 5;6ч / Сергей Димитров
16). УП Програмиране за вградени системи - СПП (2cpok) . . - 11д/1  - 2ч., Сряда   - 2;3ч / Цветанка Иванова
17). УП Програмиране за вградени системи - СПП .лекторски. - 12в/1  - 2ч., Петък   - 4;5ч / Цветанка Иванова
18). УП Програмиране за вградени системи - СПП . . . . . . - 12г клас - 1ч., Понеделник - 7ч
19). УП Изграждане и диагностика на компютърни мрежи . . . - 12а/2  - 2ч., Понеделник - 3;4ч / Росица Лакова
20). УП Комуникационна техника и технологии - СПП . . . . . - 12а/2  - 1ч., Вторник  - 7ч  / Сергей Димитров
21). УП Програмиране за вградени микро-компютърни системи . - 12а/1  - 2ч., Понеделник - 5;6ч / Росица Лакова
22). УП Глобални мрежи - СПП . . . . . . . . . . . . . . . - 12а/2  - 1ч., Четвъртък - 6ч  / Росица Лакова
23). УП Системна администраuия - СПП . . . . . . . . . . . - 12а/2  - 2ч., Сряда   - 5;6ч / Росица Лакова
24). УП Вградени системи - СПП (2cpok) . . . . . . . . . . - 11в/1  - 2ч., Петък   - 2;3ч / Стефка Илиева
25). УП Вградени системи - СПП (2cpok) . . . . . . . . . . - 11г/1  - 2ч., Четвъртък - 3;4ч / Стефка Илиева
                                    =====                                                                       
                                    30ч.